𝐁𝐈𝐆 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐁𝐎𝐈𝐙 - 𝐍𝐄𝐖 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐔𝐓 𝐍𝐎𝐖 Mặc kệ COVID ngăn cản mọi kế hoạch du lịch, các Homies đều có thể bật chế độ vacation ngay tại nhà cùng BST mới từ CATSA! Gu của anh là "Châu á" hay Châu gì thì tại CATSA đều có đủ nhé! "Cả thành phố bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc áo" is realllll!!! // Shop now 👇
Xem chi tiết