TRANSITION LOOKS - NEW COLLECTION đã chính thức đổ bộ tại #CATSA Trời chuẩn bị giao mùa riêng CATSA chuẩn bị giao đồ. Không phụ công chờ đợi của các Homies, BST lần này CATSA mang đến làn gió Thu Đông toả nắng cùng những đột phá mới về thiết kế và chất liệu, chắc chắn sẽ trở thành một trong những items không thể thiếu mỗi khi ra phố của anh!
Xem chi tiết