F/W 2023 COLLECTION

AUTUMN PLAYLIST - F/W 23 COLLECTION

Hè qua, thu đến cuộn tròn trong những cú chuyển mình dịu nhẹ, thoải mái của tiết trời và đan xen trong sự chuyển động chậm nhịp hơn của hiện vật.

Autumn Playlist mang tinh thần của một mùa thu 2023 không cũ bởi những cảm xúc, thói quen vẫn ở đó, điều bạn cần là "sáng tạo" ,"đổi mới" và "nâng cấp" bản thân theo chất riêng từ những điều tồn tại quen thuộc và tối giản nhất.

BỘ SƯU TẬP

Áo 14ATP065 - 400.000đ | Quần 24QTD003 - 490.000đ | Túi Tote 36XBG001 - 120.000đ

_____

Áo 11ASN004 - 360.000đ | Quần 23QSM002 - 410.000đ

_____

Áo 12ATN051 - 370.000đ | Quần 22QDL067 - 600.000đ

_____

Áo 14ATP065 - 400.000đ | Quần 24QTD006 - 450.000đ

_____

Áo 12ATN051 - 370.000đ | Quần 23QSM002 - 410.000đ

_____

Áo 12ATN029 - 270.000đ | Quần 23QTJ001 - 530.000đ

_____

Áo 12ATN029 - 270.000đ | Quần 22QDL067 - 600.000đ

_____

Áo 11ASN004 - 360.000đ | Quần 24QTD003 - 490.000đ

_____

Áo 12ATT005 - 300.000đ | Quần 24QTD003 - 490.000đ

_____

Áo 11ASC070 - 490.000đ | Quần 24QTD003 - 490.000đ

_____

Áo 12ATN051 - 370.000đ | Quần 22QDL067 - 600.000đ

_____

MUA HÀNG NGAY!